Personlig assistans

Tillsammans med dig vill vi öka ditt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande!

Assistanstjänster

Wiwan är ett systerföretag till HemTrevnad som har ett antal personer med lång erfarenhet, stor kompetens och höga mål och visioner. Företaget skall främst vara aktivt inom verksamhetsområdena LSS, LASS.

Wiwan AB är ett alternativ och komplement till offentliga vård- och omsorgstjänster.

Vi har som mål genom nytänkande och positiv människosyn utveckla traditionell vård– och omsorgsrutiner så att individen får ett gott liv. Vår verksamhetsidé bygger på en humanistisk människosyn och alla människors lika värde.

Wiwan AB är ett företag med en utpräglad platt organisation och ett arbetssätt som präglas av närhet mellan ledning, personal och kunder.

Omsorg i goda händer

Läs mer på:
www.wiwan.se »