Vad innebär hemtjänst?

Tillsammans med dig vill vi öka ditt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande!

Vad innebär hemtjänst?

Den som har svårt att klara sig hemma på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder kan beviljas hemtjänst/hemsjukvård. Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet. Hemtjänst kan vara omvårdnadsinsatser som hjälp med måltiden, klä sig, sköta sin hygien och ledsagning. Hemtjänst kan även vara serviceinsatser som städning, tvätt och inköp.

Hemsjukvård är insatser delegerade av sjuksköterska till exempel medicingivning, omläggningar, insulingivning och provtagningar.

Hur ansöker jag?

Om du vill ansöka om hemtjänst kontaktar du kommunens växel, så blir du kopplad till en biståndshandläggare. När du lämnat din ansökan gör biståndshandläggaren en utredning om ditt hjälpbehov och fattar sedan beslut. Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga.

Hur planerar ni min beviljade hemtjänst?

Vi kommer tillsammans med dig att utforma en genomförandeplan hur dina beviljade insatser ska utföras. Det är alltid du som kund som bestämmer hur din vardag ska se ut och samtliga berörda parter får ta del av innehållet.

Vad är fritt val i hemtjänsten?

Sedan ett par år tillbaka har flera kommuner infört fritt val inom hemtjänsten. Fritt val innebär att du som är beviljad hemtjänst/hemsjukvård kan välja vem som ska hjälpa dig i hemmet. Syftet med fritt val är att öka inflytandet och valfriheten för dig. I varje kommun finns en kommunal hemtjänst samt ett flertal auktoriserade privata utförare att välja mellan. HemTrevnad är ett av dem.

Kan jag byta utförare?

Om du inte är nöjd med din utförare kan du välja en annan utförare tex. HemTrevnad. Om du vill byta utförare tar du kontakt med din biståndshandläggare. Ett byte kan ske tidigast från 2 till 10 arbetsdagar beroende på kommun efter att du har kontaktat din biståndshandläggare.

Om du inte är nöjd med HemTrevnad som utförare får du byta tillbaka igen.

Vilken avgift betalar jag?

Det är inte dyrare att anlita HemTrevnad. Du betalar din avgift till kommunen och enligt den taxa som fastställts av kommunen. Personer med liten betalningsförmåga kan få avgiften reducerad enligt särskilda bestämmelser.